Support e-mail: support@excusem666.com

Ochrana osobních údajů e-shopu excusem666.com<= /b>

Specifikace provozovatele: Lukáš Tetour, IČ= ;O 14114020

 (dále jen „prodávajíc&iacut= e;“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecn&eac= ute; nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Naříze= ní“), následující osobní údaje:

  &nb= sp;     jméno, příjmení<= /p>

  &nb= sp;     e-mailovou adresu

  &nb= sp;     telefonní číslo

  &nb= sp;     adresu/sídlo

 1. Výše uvedené osobní úd= aje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vám= i a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávajíc&= iacute; zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinnost&iac= ute; smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě č= l. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.=

 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupujíc&iacu= te; neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmko= liv způsobem – například zasláním e-m= ailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č= ;. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracován&iac= ute; osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržní= ho postavení využíváme zpracovatele, kter&yacut= e;m je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto úč= ;ely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobn&iacut= e; údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mai= lu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontakt= ovat na emailové adrese support@excusem666.com
 2. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky excusem666.com užívá na této webov&eacu= te; stránce soubory cookies.

Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firef= ox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotli= vé cookie ručně mazat, blokovat či = zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Soubory cookies, kter&eac= ute; jsou zde užity za účelem:

  &nb= sp;     měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

základní funkčnosti webových stránek



  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takov&eac= ute; zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Cookies, kter&eacut= e; jsou sbírány za účelem měřen&iacu= te; návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvno= sti a chování návštěvníků na w= ebu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

  &nb= sp;     Poskytovatelem služby Google Analy= tics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 = Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, = USA

Poskytovatelem služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Ireland Ltd., = se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 <= span class=3DSpellE>Ireland

3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,<= o:p>
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat= si u nás přístup k těmto údajům a ty= to nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositeln= ost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,<= /o:p>
  • na účin= nou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízení= ;m,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.